Kursy pierwszej pomocy

Polski Czerwony Krzyż prowadzi szkolenia medyczno-sanitarne w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Zasadniczym celem szkolenia jest wyrobienie praktycznych umiejętności udzielania doraźnej pomocy w nieszczęśliwych wypadkach i nagłych zachorowaniach.

Każdego dnia niezliczona liczba wypadków przytrafia się w domu, na ulicy i w pracy. Przeważnie w pobliżu nie ma lekarza, a sprawne udzielenie pierwszej pomocy zależy od rodziny, przechodniów lub kolegów. Każdy z nas powinien umieć udzielić podstawowej pomocy, umieć błyskawicznie zadziałać w chwili wypadku, tak by później uniknąć poważniejszych następstw.

Kurs podstawowy

 • Czas trwania kursu: 16 godzin dydaktycznych, w tym: 7 godz. teorii, 8 godz. ćwiczeń, 1 godz. sprawdzenie wiadomości

Wykaz tematów objętych kursem:

 • Psychologiczne i prawne aspekty I pomocy
 • Sytuacje zagrażające życiu
 • Ocena sytuacji i zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Zasady udzielania I pomocy
 • Udzielanie pomocy osobom nieprzytomnym
 • I pomoc w zatrzymaniu oddechu
 • I pomoc w zatrzymaniu krążenia
 • Czynności ciała człowieka
 • Krwotok zewnętrzny i wewnętrzny I pomoc
 • Atak serca I pomoc
 • Oparzenia i odmrożenia – I pomoc
 • Urazy brzucha – I pomoc
 • Urazy klatki piersiowej – I pomoc
 • Sposoby ewakuacji poszkodowanych
 • Ćwiczenia ppż

Uczestnicy po zaliczeniu testu sprawdzającego otrzymują zaświadczenia z certyfikatem ukończenia kursu pp. Szkolenie prowadzone jest według wytycznych Czerwonego Krzyża oraz Europejskiej Rady Resuscytacji przez Instruktora pierwszej pomocy Polskiego Czerwonego Krzyża. Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Ćwiczenia na fantomie firmy Laerdal® lub Ambu®.

Oferujemy również:

Kurs elementarny

 • Czas trwania: 5 godzin dydaktycznych
 • Sugerowana liczba uczestników: od 20 do 24 osób

Wykaz tematów jw. w węższym zakresie, zgodnie z wytycznymi Czerwonego Krzyża i Europejskiej Rady Resuscytacji.

Uczestnikom szkolenia zapewniamy:

 • Zeszyt ćwiczeń, który będzie uzupełniany podczas zajęć – dla każdego uczestnika szkolenia.
 • Ćwiczenia na fantomie firmy Laerdal® lub Ambu®.
Scroll to Top