Honorowe krwiodawstwo

PCK zajmuje się propagowaniem honorowego krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi. Celem tych działań jest uświadomienie społeczeństwu znaczenia krwiodawstwa dla współczesnej medycyny oraz podkreślenie, że honorowi krwiodawcy zasługują na szacunek, a ich ofiarność spotyka się z uznaniem społeczeństwa i władz państwowych.

PCK organizuje kluby honorowych dawców krwi, które działają w ramach kół PCK. Dzięki klubom możliwa jest planowa gospodarka krwią. Członkowie klubów ustalają w porozumieniu ze stacją terminy oddawania krwi i są do jej dyspozycji gdy nagle potrzebna jest określona grupa krwi.

W listopadzie, w czasie trwania dni honorowego krwiodawstwa, organizowane są akademie rejonowe oraz uroczyste spotkania w klubach HDK. W czasie tych spotkań honoruje się dawców krwi dyplomami, odznaczeniami oraz drobnymi upominkami.
W okresie Świątecznym niektóre kluby organizują dla ubogich wigilie wraz z paczkami świątecznymi.
Co roku organizowany jest turniej dla szkół ponadgimnazjalnych i wyższych „Młoda Krew Ratuje Życie”.

Prawa i przywileje krwiodawców

 • Osobie, która została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi i oddała bezpłatnie krew przysługuje tytuł „Honorowy Dawca Krwi”
 • Tytuł i odznakę nadaje PCK:
  • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia kobiecie, która oddała co najmniej 5 l krwi, mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 l krwi
  • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia kobiecie, która oddała co najmniej 10 l krwi, mężczyźnie, który oddał co najmniej 12 l krwi
  • Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia kobiecie, która oddała co najmniej 15 l krwi, mężczyźnie, który oddał co najmniej 18 l krwi
 • Honorowemu Dawcy, który oddał co najmniej 20 l krwi lub innych, równoważnych składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”
  Za wybitne zasługi w działalności na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, zwłaszcza honorowym krwiodawcom, może być przyznane wyróżnienie „Kryształowe serce”
 • Honorowemu Dawcy Krwi, zgodnie z art. 9 ustawy o publicznej służbie krwi przysługuje:
  • zwolnienie od pracy w dniu oddania krwi i na czas okresowego badania lekarskiego z zachowaniem prawa do wynagrodzenia
  • posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii
 • Z dniem 1 stycznia 2007 r. Honorowym Dawcom przywrócono możliwość odliczenia darowizny w formie ekwiwalentu pieniężnego za oddaną krew od podstawy opodatkowania.
  Z ulgi skorzystać mogą honorowi dawcy krwi, tzn. osoby, które oddały bezpłatnie krew i zostały zarejestrowane w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (stacja krwiodawstwa). Stawka odliczenia wynosi 130 zł za 1 litr.
 • Zgodnie z Uchwałą Nr 337/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu przewozu osób, bagażu lub zwierząt oraz wysokości opłat w komunikacji miejskiej organizowanej przez Zarząd Transportu Zbiorowego w Rybniku, uprawnienia do jednorazowych i okresowych przejazdów bezpłatnych posiadają Honorowi Dawcy Krwi z przyznaną odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – na podstawie „e-Karty” imiennej wydanej na podstawie legitymacji przyznanej do odznaki.
Scroll to Top