Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2021 Plus?

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Rybnika znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 235% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 410 zł dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Oddział Rejonowy PCK w Rybniku (OPL) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2021 Plus mają na celu  współdziałanie  z beneficjentami PCK w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

Scroll to Top