Informacja

Wydawanie żywności z  Programu POPŻ 2014-2020 – Podprogram 2017 współfinansowane jest z dotacji Urzędu Miasta Rybnika w ramach zadania publicznego: „Pomoc żywnościowa rodzinom w trudnej sytuacji materialnej w ramach POPŻ -2014-2020” – Umowa nr PS.526.33.2018 z dnia 27.02.2018 r.