Zapytanie ofertowe: „Przygotowanie materiałów edukacyjnych o tematyce dietetycznej i kulinarnej”

W związku z realizacją POPŻ Podprogram 2021 w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na „Przygotowanie materiałów edukacyjnych o tematyce dietetycznej i kulinarnej”.