Wydawanie jabłek

Informujemy, że nadal są wydawane jabłka dla osób, które korzystały z pomocy żywnościowej FEAD – Podprogram 2015 w ilości ok. 20 kg na osobę – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.