WAŻNE – KORONAWIRUS!!!

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Władz Państwowych prosimy o pojedyncze wchodzenie do magazynu po odbiór żywności oraz zachowanie pomiędzy sobą odległości ok. 1,5 metra podczas oczekiwania w kolejce.

Prosimy o nie przychodzenie z dziećmi, natomiast osoby starsze są proszone o upoważnienie do odbioru żywności zdrowego członka rodziny, sąsiada, inną osobę (telefonicznie lub pisemnie).

Jednocześnie prosimy o rozwagę i zachowanie zasad higieny osobistej.