Warsztaty – podsumowanie

W dniach od 11-12 marca 2020 r.  w świetlicy Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku, odbyły się programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności, które zostały zorganizowane dla czterech grup w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2019, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Natomiast programy edukacyjne, które miały być kontynuowane 13 marca br. dla trzech pozostałych grup  zostały odwołane ze względu na wystąpienie pandemii COVID-19.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rybniku.

Zajęcia  prowadziła  dietetyk mgr Magdalena Sierny.

Temat programu edukacyjnego brzmiał: „Zasady zdrowego żywienia i przeciwdziałanie marnowaniu żywności”

Na zajęciach była mowa m.in. o skutkach zdrowotnych nieprawidłowego odżywiania się. Zostały omówione podstawowe składniki żywności: węglowodany, białka, tłuszcze oraz wpływ spożywania warzyw i owoców na organizm człowieka, a także negatywny  wpływ soli i cukru na stan zdrowia. Pani dietetyk przedstawiła  uczestnikom zasady planowania posiłków oraz omówiła jak przeciwdziałać marnowaniu żywności.

W trakcie zajęć uczestnicy mogli napić się kawy, herbaty, poczęstować pączkiem oraz kanapkami.

Dla beneficjentów uczestniczących w warsztatach zostały zakupione środki czystości, które zawierały informację o współfinansowaniu wraz z logo Unii Europejskiej oraz pełną nazwą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2019.

Koszty organizacji warsztatów pokryto  z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

W czerwcu br. w ramach kontynuacji działań  towarzyszących zamówiliśmy materiały edukacyjne w formie papierowej o tematyce dietetycznej i kulinarnej. Zawierały one informacje o zasadach zdrowego odżywiania oraz przepisy z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ –Podprogram 2019.   Przygotowaniem materiałów zajęła się  dietetyk mgr  Agnieszka Gdańska,          

Materiały edukacyjne zarówno o tematyce dietetycznej jak i kulinarnej  rozdano w lipcu br. 200 beneficjentom, zakwalifikowanym do pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rybniku.

Koszty materiałów edukacyjnych zostały pokryte ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.