Turniej piątek piłkarskich

Dnia 11 maja br. na boisku „Orlik” w Niedobczycach odbył się pod patronatem Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku Turniej Piątek Piłkarskich o Puchar Prezesa PCK w Rybniku. Turniej został zorganizowany z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża przez Szkolno-Środowiskowy Klub Honorowych Dawców Krwi w Rybniku Niedobczycach. Był on skierowany do członków klubów Honorowych Dawców Krwi,  szkół średnich i wyższych oraz wszystkich pozostałych chętnych do wzięcia udziału.

W turnieju uczestniczyło 29 zawodników.


I miejsce zdobyła reprezentacja Komendy Miejskiej Policji w Rybniku  

II miejsce reprezentacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK im. dr. Floriana Ogana w Knurowie

III miejsce reprezentacja Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy KWK „Anna”

Tytuł „Króla bramek” otrzymał Pan Łukasz Postawka– reprezentant drużyny Policji w Rybniku uzyskując w turnieju 9 bramek.


Puchary dla zwycięzców wręczyli: P. Eugeniusz Stolarz – V-ce prezes Zarządu OR PCK w Rybniku oraz  pan Adam Niespodziany –Radny Dzielnicy Niedobczyce.