Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 (FEPŻ)

Uprzejmie informujemy, że od czerwca 2024 r. rozpoczynają się dostawy żywności do magazynu Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 (FEPŻ)

O terminie rozpoczęcia wydawania żywności z Podprogramu 2023 poinformujemy niebawem.

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2 056,40 zł
– dla osoby w rodzinie – 1 590 zł

Więcej informacji pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2023

Scroll to Top