Pomoc żywnościowa w 2023 roku

Informujemy, że wydawanie paczek żywnościowych z Programu FEAD – Podprogram 2021 plus rozpocznie się w czerwcu 2023 r. Osoby, które chcą skorzystać z pomocy żywnościowej proszone są o kontakt z pracownikiem socjalnym właściwym dla swojego miejsca zamieszkania. O składzie paczki żywnościowej poinformujemy wkrótce.

Scroll to Top