Podsumowanie programów edukacyjnych

W dniach od 18-19 grudnia 2018 r.  w świetlicy Polskiego Związku Niewidomych przy ul. Chrobrego 16 w Rybniku, odbyły się programy edukacyjne o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałania marnowaniu żywności organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Zajęcia  prowadziła  dr n. med. Monika Zygmuntowicz.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez Ośrodek Pomocy Społecznej  w Rybniku. Zajęcia odbyły się w pięciu grupach. Łącznie na listę wpisało się 154 osoby chętne do uczestnictwa w programie edukacyjnym.

Temat programu edukacyjnego brzmiał: „Zasady zdrowego żywienia” oraz „Nie marnuj!”.

Na zajęciach była mowa m.in. o zasadach zdrowego żywienia,  przyczynach marnowania żywności, sposobach ograniczania marnowania żywności. Na zakończenie prowadząca podała  proste przepisy na wykorzystanie nadwyżek jedzenia.

W trakcie zajęć uczestnicy mogli napić się kawy, herbaty, poczęstować pączkiem oraz kanapkami.

Dla beneficjentów uczestniczących w warsztatach zostały zakupione pojemniki do przechowywania żywności, które zawierały informację o współfinansowaniu wraz z logo Unii Europejskiej oraz pełną nazwą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2018.

Dodatkowo każdy otrzymał materiały przygotowane przez panią dr Zygmuntowicz,  zawierały one tematy poruszane na zajęciach. Koszty organizacji warsztatów zostały pokryte z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.