Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym   Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające …

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016 Read More »

Wydawanie jabłek

Informujemy, że nadal są wydawane jabłka dla osób, które korzystały z pomocy żywnościowej FEAD – Podprogram 2015 w ilości ok. 20 kg na osobę – od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.