Maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku przekazane OR PCK w Rybniku

Od Stowarzyszenia „17-tka” oraz Radnej Pani Joanny Brzózka otrzymaliśmy nieodpłatnie maseczki wielokrotnego użytku, a także  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przekazał nam otrzymane od firmy Politan z Rybnika maseczki jednorazowe w ilości 7 520 sztuk.

Maseczki są  rozdawane na bieżąco opiekunkom oraz  wszystkim osobom korzystającym z pomocy naszej Organizacji w ramach działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa (SARS-CoV-2).

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!