Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego  „Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych” wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych ” swoją ofertę złożyły dwie firmy: 

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko   Cena brutto
1. AS EDUKACJA Centrum Szkoleniowe w Katowicach ul. Mariacka 33 40-014 Katowice 502,85 brutto                    /1 warsztat dietetyczny/
4×502,85,00 zł=2011,40 zł
502,85  brutto                    /1 warsztat kulinarny/
3×502,85,00 zł=1508,55 zł
Łącznie: 3 519,95 zł
2. Gabinet dietetyczny   Agnieszka Gdańska ul. Marii Curie Skłodowskiej 7
44-200 Rybnik
200,00 brutto                     /1 warsztat dietetyczny/
4×200,00 zł=800,00 zł
200,00 brutto                     /1 warsztat kulinarny/
3×200,00 zł=600,00 zł
Łącznie: 1 400,00 zł

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Rybniku wybrał do realizacji zamówienia ofertę, złożoną przez Wykonawcę:
Gabinet dietetyczny
Agnieszka Gdańska
ul. Marii Curie Skłodowskiej 7
44-200 RybnikZgłoszenie spełnia wymogi. Oferta została uznana za najkorzystniejszą.