Etap Rejonowy Olimpiady Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK

Wzorem lat ubiegłych organizujemy Olimpiadę Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK. Etap rejonowy odbędzie się 14 grudnia 2018 r. o godz. 10:00 w budynku PCK przy ul. Chrobrego 16.

Uczestnicy otrzymają drobny poczęstunek, a laureaci dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Zwycięzca przejdzie do etapu okręgowego, który odbędzie się w Katowicach 15 marca 2019 r.