Akademia z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa

29 listopada 2019 w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się  akademia z okazji 100‑lecia Polskiego Czerwonego Krzyża  oraz Dni Honorowego Krwiodawstwa  organizowana przez Zarząd i pracowników Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża  w Rybniku.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku reprezentowała Kierownik-Hanna Szambelan.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście:  Piotr Masłowski – Zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Bogdan Ogrocki – Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego  Polskiego Czerwonego Krzyża w  Katowicach, Janusz Sacha – Członek Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK, Dorota Król – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Raciborzu, Monika Siedlaczek – Kierownik RCKiK Oddziału Terenowego w Rybniku, Eugeniusz Fojcik – Przewodniczący Rejonowej Rady Krwiodawstwa, prezesi klubów zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym PCK, honorowi dawcy krwi, dyrektorzy i nauczyciele szkół współpracujących z Oddziałem PCK w Rybniku, byli i obecni pracownicy, członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przywitaniu, uczczono minutą ciszy zmarłego w maju tego roku członka Komisji Rewizyjnej, wiceprezesa Klubu HDK”Trakcyjnik” w Rybniku P. Bogusława Kubata.

Na  wstępie uroczystości Pani Hanna Szambelan wygłosiła krótki referat z okazji 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, po czym zaprosiła do obejrzenia prezentacji dotyczącej działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku.

W trakcie akademii nastąpiło uroczyste nadanie imienia Klubowi HDK „Trakcyjnik” przy PKP w Rybniku. W roku ubiegłym klub obchodził 50-lecie istnienia. Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie nadał mu imię Stanisława Palarza, nieżyjącego założyciela i działacza Klubu.Akt Nadania Imienia został przekazany na ręce córki, Pani Marii Filec oraz Prezesa Klubu, Dariusza Wandla.

Podczas Akademii miała również miejsce ceremonia wręczenia pamiątkowych medali, wyemitowanych przez Zarząd Główny w Warszawie na okazję 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża.

Medalami zostało wyróżnionych 6 Klubów HDK zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym PCK w Rybnik oraz ich prezesi i członkowie tych klubów:

1) Klub HDK PCK im. Eufrozyny Weberowej w Szczejkowicach, prezes Inga Siemianowska, członkowie: Celina Gawron, Danuta Kogut, Anna Motyka. Marek Fojcik, Adam Jureczko, Marek Kogut, Jerzy Kumor, Tomasz Niedobecki, Jacek Siemianowski oraz Karol Żgol.

2) Klubu HDK „Fenix” w Bełku, prezes Danuta Karmańska, członkowie: Gabriela Gizdoń, Piotr Ptak oraz Jarosław Moćko.

3) Klubu HDK ” RCKiK im.  dr Tadeusza Śmigielskiego, prezes Robert Kretek, członkowie: Bolesław Adamczyk, Bronisław Biskup, Tomasz Buchcik, Stanisław Dambiec, Czesław Drews, Kapelan Ks. Antoni Drosdz, Eugeniusz Fojcik, Eryka Foryś –Kuczyńska, Łukasz Gawlikowski, Marian Grabiec, Sławomir Groborz, Alina Grzanowska, Jerzy Krauze, Sławomir Kryński, Tomasz Lech, Ewa Olma, Kazimierz Opalkowski Czesław Palacz, Jerzy Połomski, oraz Zbigniew Siwy, Wiesław Słowikowski, Dariusz Śliwiński, Stanisław Wardęga, Bogdan Wawryk, Zofia Wiśniewska oraz  Ryszard Wywiórka.

4) Klub HDK „Trakcyjnik” w Rybniku, prezes Dariusz Wandel, członkowie: Mirosław Durka Wojciech Kubat, pośmiertnie Bogusław Kubat, Janusz Kubek, Szymon Nieszporek, Bogdan Niezgoda, Adam Olejnik,  Joanna Olejnik, Agnieszka Wróbel, Lucyna Wróbel, Agnieszka Wandel-Hanusek, Danuta Wandel oraz  Marcin Wandel.

5) Szkolno-Środowiskowy Klubu HDK w Rybniku-Niedobczycach, prezes Wiesław Wasilewski, członkowie: Krzysztof Rechul, Zbigniew Szlędak.

6) Klub HDK im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach, prezes Eugeniusz Stolarz, członkowie: Michał Banasik, Marek Bera, Andrzej Beta, Robert Bluszcz, Rudolf Cop, Grzegorz Czyżycki, Mirosław Czyżycki, Radosław Gołębiowski,  Tomasz Hoinka, Lech Jarosz, Konrad Kaczmarek, Piotr Kaniecki, Marcin Krawulski, Wacław Krawulski, Krzysztof Kuśka, Karolina Leszczyńska-Sroka, Stefan Jarosz, Grzegorz Leszczyński oraz  Tadeusz Malczyk, Marcin Malich, Marcin Ocimek, Marek Ocimek, Stanisław Pietrasik, Tomasz Pluta, Adam Ratka, Słowik Mateusz,  Eugeniusz Śmietana, Michał Tokarz oraz Grzegorz Zarzycki. 

W zastępstwie za nieobecnego Prezesa Klubu im. lek. med.  Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach medal dla klubu odebrał Pan Wacław Krawulski.

W podziękowaniu za bardzo dobrą współpracę medalem została wyróżniona Rejonowa Stacja Krwiodawstwa w Rybniku. Medal odebrała Pani Monika Siedlaczek– Kierownik Stacji.

Medalem pamiątkowym został wyróżniony Pan Waldemar Mitura,  Radny Rady Miasta i działacz społeczny w Czerwionce-Leszczynach oraz honorowy krwiodawcą, który oddał ponad 57 l krwi.

Medal również otrzymała „Wrębowa” sp. z o.o. –  firma, która jest sponsorem i sympatykiem Szkolno-Środowiskowego Klubu HDK w Niedobczycach.

W podziękowaniu za współpracę z OR PCK w Rybniku medal otrzymały szkoły oraz nauczyciele:

SP nr  18  im. Jana Brzechwy w Rybniku, nauczyciel Elżbieta Bastek-Brudzyńska,  opiekun szkolnego koła PCK oraz sekretarza Zarządu Rejonowego PCK  w Rybniku

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach, nauczyciel Anna Wilk, opiekun SK PCK, działacz PCK.

Zespół Szkół Budowlanych w Rybniku, nauczyciel Sylwia Heler-Groborz, organizatorka akcji charytatywnych i krwiodawstwa w szkole, przygotowująca uczniów do udziału w Olimpiadzie i Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK. sekretarz Komisji Rewizyjnej PCK w Rybniku.

Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, nauczyciel  Jadwiga Syska  przygotowująca uczniów do udziału w Olimpiadach i Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Zespół  Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku – za wieloletnią współpracę głównie w zakresie honorowego krwiodawstwa młodzieży.

Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach –  za wieloletnią  współpracę z Klubem HDK im. lek med. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach.

Pan Łukasz Ślosarek – nauczyciel przygotowujący uczniów do udziału w Olimpiadach i Mistrzostwach Pierwszej Pomocy PCK.

Wśród wielu odznaczonych znaleźli się także byli działacze i pracownicy PCK w Rybniku:

Pan Joachim Wojaczek – długoletni działacz,  były Prezes Zarządu PCK Rybnik.

Pani Barbara Szymanek – sekretarz Zarządu oraz kierownik w latach 1972 – 1985.

Pani Elżbieta Brudzyńska – pielęgniarka, związaną z naszą organizacją od 1968 – 1980 r., były członek Komisji Rewizyjnej.

Pani Irena Menżyk – Hippman–  były kierownik Punktu Opieki.

W podziękowaniu za trud i zaangażowanie, poświęcony wolny czas związany z Czerwonym Krzyżem, Zarząd Główny nadał pamiątkowy medal Pani Romanie Bezuch, która od 19 lat jest Prezesem Zarządu Oddziału Rejonowego PCK.

Medal również odebrali członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej: Barbara Cygańczuk, Barbara  Hunt, Danuta Konsek oraz Dariusz Wandel /Prezes Klubu  HDK Trakcyjnik Rybnik/.

Za wieloletnią pracę w Czerwonym Krzyżu i szczególne zaangażowanie medal również otrzymali obecni pracownicy PCK w Rybniku: p. Hanna Szambelan – kierownik Oddziału Rejonowego PCK, p. Jadwiga Lazar – kierująca pracą w Punkcie Opieki n/chorym, p. Danuta Borysewicz, p. Jolanta Borecka, p. Gabriela Glenc, p. Anna Koterla, p. Anna Lipka, p. Anna Muras, p. Gabriela Prefeta.

 Medale wraz z aktami nadania uroczyście wręczali:  Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach Pan Bogdan Ogrocki oraz  członek Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego  Polskiego Czerwonego Krzyża w  Katowicach Pan Janusz Sacha.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ czterech utalentowanych uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej m. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku wraz z ich nauczycielami. Po występie nastąpił poczęstunek.

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża gratulujemy wszystkim wyróżnionym, życzymy wszystkiego dobrego w życiu osobistym i satysfakcji ze współpracy z Polski Czerwonym Krzyżem.