Warsztaty edukacji ekonomicznej


W dniach 19, 21 i 22 marca 2018 r., w Rybniku przy ul. Chrobrego 39, w restauracji Capri odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej pt: „Gospodarowanie budżetem domowym z uwzględnieniem produktów otrzymywanych w ramach Programu FEAD- Podprogram 2017 ”, organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2017, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zajęcia prowadziła pani mgr Elżbieta Wilczek.
Uczestnikami warsztatów były osoby, zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez OPS w Rybniku. Warsztaty odbyły się w czterech grupach. Łącznie na listę wpisało się 105 osób, chętnych do wzięcia udziału w warsztatach.
Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in. zapoznali się:
– ze sposobem zarządzania budżetem domowym z uwzględnieniem wartości produktów z Programu FEAD,
– jak planować swoje wydatki w ramach dostępnego budżetu,
– jakie są zagrożenia wynikające z zawieranych zobowiązań finansowych,
– gdzie szukać pracy, bezpłatnych szkoleń by podnieść swoje kwalifikacje.
W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami dotyczącymi gospodarowania budżetem domowym, napić się kawy, zjeść ciastko oraz zjeść ciepły posiłek.
Każdy uczestnik warsztatów otrzymał proszek do prania, na którym została zamieszczona informacja o współfinansowaniu wraz z logo Unii Europejskiej oraz pełną nazwą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Podprogram 2017.
Koszty organizacji warsztatów zostały pokryte z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

[su_custom_gallery source=”media: 342,344,343,341,340,339,338″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]