Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku

Dnia 20 lutego 2020 roku odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy, na którym odbyły się wybory na nową kadencję Zarządu PCK w Rybniku na lata 2020-2023.

Skład nowego Zarządu:
Prezes – Eugeniusz Stolarz,
V-ce Prezes – Barbara Cygańczuk,
Sekretarz – Elżbieta Bastek-Brudzyńska,
Skarbnik – Dariusz Wandel,
Członek – Wojciech Kubat.

Skład Komisji Rewizyjnej Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku:
Przewodniczący – Alicja Kucharzyszyn,
Sekretarz – Sylwia Heler-Groborz,
Członkowie: Barbara Hunt, Danuta Konsek oraz Stanisław Dambiec.

Delegatem na Zjazd Okręgowy PCK w Katowicach została wybrana pani Elżbieta Bastek-Brudzyńska.