Zapytanie ofertowe: „Przeprowadzenie warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych”

W związku z realizacją POPŻ Podprogram 2018 w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018,Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe naprzeprowadzenie warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych.