Wydawanie żywności z Programu FEAD- Podprogram 2021 – maj 2022

Uprzejmie informujemy, że paczki żywnościowe zprogramu FEAD – Podprogram 2021 dla osób zakwalifikowanych przez OPS w Rybniku będą wydawane od 09.05.2022 /poniedziałek/ w godzinach 9:00-15:00 w magazynie OR PCK Rybnik.

Prosimy o poinformowanie punkty terenowe /prócz punktu terenowego Boguszowice/ oraz zamieszczenie informacji na stronie internetowej OPS w zakładce PO PŻ .

UWAGA: 


Dnia 11,12 maja br.   dostawa żywności – podczas rozładunku magazyn będzie nieczynny.

Paczka w maju na 1 osobę będzie zawierała:

· Mleko UHT – 2 l

· Koncentrat pomidorowy –2 szt. /0,32 kg/

· Filet z makreli w oleju – 1 szt. /0,17 kg/

· Powidła śliwkowe – 1 szt. /0,3 kg/

· Szynka wieprzowa mielona – 1 szt. /0,3 kg/

· Makaron jajeczny świderki – 1 szt. /0,5 kg/

Uprzejmie prosimy, by osoby uprawnione zabrały ze sobą dowód osobisty.

Uwaga:
Osobom nie posiadającym nowych skierowań z Programu FEAD Podprogram 2021, żywność nie będzie wydawana.