Wydawanie żywności we wrześniu

Uprzejmie informujemy, że paczki żywnościowe z programu FEAD – Podprogram 2020 dla osób zakwalifikowanych przez OPS w Rybniku będą wydawane we wrześniu – osobom, które nie zgłosiły się po żywność w sierpniu 2021.

Magazyn będzie czynny w godz. 9:00- 15:00 do wydania ostatniej paczki.