Przekaż 1% naszej organizacji!

Polski Czerwony Krzyż jest Organizacją Pożytku Publicznego. Wszystkim, którzy chcieliby przekazać nam swój 1% i wspomóc tym samym nasze przyszłe działania na rzecz pomocy osobom najuboższym, podajemy nasz nr KRS: 0000225587, w polu Cel Szczegółowy 1% prosimy wpisać „OR PCK Rybnik”.