Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019


Informujemy, iż według nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dostawy produktów spożywczych do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br.

Powodem opóźnienia realizacji Podprogramu 2019 jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przetargu na dostarczanie żywności i konieczność  przeprowadzenia nowego.  

Prosimy o informowanie osób objętych Programem POPŻ o zaistniałej, niezależnej od nas sytuacji i prawdopodobnym terminie rozpoczęcia realizacji Podprogramu 2019.

Aby nie pozostawić osób potrzebujących bez żadnego wsparcia w formie żywności informujemy, że od września br. do momentu rozpoczęcia nowego Podprogramu 2019, w magazynie OR PCK Rybnik będzie wydawane pieczywo. Magazyn czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 -15.00.

Pieczywo dostarcza  bezpłatnie Piekarnia  Emilia Kristof Spółka Rodzinna.