Realizacja Podprogramu 2018 w ramach Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

POPZ

Polski Czerwony Krzyż jako jedna z organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim (OPO) od czterech lat bierze udział w realizacji Krajowego Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ 2014-2020), który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Instytucją Zarządzającą w Krajowym Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

W okresie od października 2018 r. do czerwca 2019 r. Polski Czerwony Krzyż na mocy umowy  z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa realizuje Podprogram 2018 w ramach PO PŻ 2014-2020.

Od 2015 roku Oddział Rejonowy PCK w Rybniku uczestniczy w PO PŻ 2014-2020 jako  Organizacja Partnerska Lokalna (OPL).

Komentarze są wyłączone.