Do kogo skierowana jest pomoc żywnościowa oraz działania w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2019?

POPZ

Systematyczną pomocą żywnościową mogą być objęci mieszkańcy Rybnika znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej z powodu niskich dochodów, których kryteria są  określone w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Poziom dochodów określony w tej ustawie nie powinien przekraczać 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1402 PLN dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 PLN dla osoby w rodzinie.

Wraz z realizacją procesu dystrybucji artykułów spożywczych Oddział Rejonowy PCK w Rybniku (OPL) prowadzi szereg działań edukacyjnych na rzecz życiowego usamodzielniania się osób i rodzin najbardziej potrzebujących. Różnorodne formy edukacji obywatelskiej realizowane w ramach środków towarzyszących Podprogramu 2019 mają na celu  współdziałanie  z 313  osobami w rozwiązywaniu oraz przezwyciężaniu ich trudnych sytuacji życiowych.

Komentarze są wyłączone.