POPŻ 2014 – 2020

POPZ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (1542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1161,60 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

Do końca sierpnia 2021 r. roku osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w których znajdą się artykuły spożywcze takie, jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasolka po bretońsku, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, mus jabłkowy, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy, buraczki wiórki, kasza jęczmienna, pasztet drobiowy, szynka mielona wieprzowa, miód oraz płatki owsiane.

Prócz wsparcia żywnościowego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rybniku realizować będzie cykliczne działania mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na rozszerzenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.

Możliwość komentowania została wyłączona.