Pomoc społeczna

Oddział Rejonowy PCK w Rybniku prowadzi pomoc dla rodzin ubogich poprzez:
  • Wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020
  • W każdy poniedziałek i czwartek osobom potrzebującym wydajemy pieczywo oraz odzież używaną, którą przyjmujemy od osób chcących pomóc ubogim
  • Wydawanie paczek świątecznych dla podopiecznych Punktu Opieki nad Chorym, Środki na ten cel uzyskujemy od sponsorów oraz ze zbiórek przeprowadzanych przez młodzież szkolną pod kierunkiem opiekunów Szkolnych Kół PCK.