Podsumowanie dodatkowych warsztatów dietetycznych

Dnia 26.06.2017 r. w Rybniku przy ul. Chrobrego 39, w restauracji Capri odbyły się dodatkowe uzupełniające warsztaty dietetyczne. Były one skierowane do osób, które nie wzięły udziału w marcowych warsztatach dietetycznych. Zajęcia poprowadziła dietetyk-  mgr Klaudia Rączkowska.

Uczestnikami warsztatów były osoby zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez OPS w Rybniku.

Temat warsztatów dietetycznych brzmiał „Dbamy o zdrowie – zasady racjonalnego żywienia”.

Na zajęciach rozmawiano m.in. o błędach żywieniowych i ich skutkach:  otyłości, nadwadze, problemach zdrowotnych wynikających z niedoboru niektórych składników odżywczych.  Uczestnicy zapoznali się z piramidą zdrowego żywienia, nauczyli się jak sprawdzić czy masa ciała jest prawidłowa, jak przechowywać żywność w domu aby się nie marnowała oraz dowiedzieli się jak prawidłowo odczytywać oznakowania terminów przydatności do spożycia zamieszczane na produktach spożywczych.

Uczestnicy w trakcie warsztatów mogli napić się kawy, poczęstować owocami, a na zakończenie otrzymali ciepły posiłek.

Na potrzeby ww. warsztatów zostały zakupione tarki oraz pojemniki na żywność, które zostały rozdane jako upominki każdemu  z uczestników warsztatu.  Wszystkie artykuły zawierały informację o współfinansowaniu wraz z logo Unii Europejskiej oraz pełną nazwą Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Dodatkowo każdy otrzymał materiały przygotowane przez panią dietetyk, w których były zawarte przepisy oraz informacje o prawidłowym odżywianiu się.

Koszty organizacji warsztatów zostały pokryte z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.