Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2019

Informujemy, iż według nowych wytycznych Instytucji Zarządzającej (MRPiPS) dostawy produktów spożywczych do naszego magazynu rozpoczną się dopiero w grudniu br. Powodem opóźnienia realizacji Podprogramu 2019 jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przetargu na dostarczanie żywności i konieczność  przeprowadzenia nowego.   Prosimy o informowanie osób objętych Programem POPŻ o zaistniałej, … Czytaj dalej

Program „Dziel się uśmiechem”

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rybniku przystąpił do VII edycji Programu „Dziel się Uśmiechem”, który skierowany jest do uczniów szkół podstawowych: klas 1-3 oraz 4-6. Program finansowany jest przez firmę Mars Polska, która co roku na jego realizację przekazuje 1% ze sprzedaży dowolnych gum Orbit® we wskazanych miesiącach. Współorganizatorem … Czytaj dalej

Podsumowanie Programu FEAD – Podprogram 2018

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku realizował w okresie  od września 2018 do czerwca 2019 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa – Podprogram 2018, który był  współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Do Programu FEAD Podprogram 2018 Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku skierował 2827 uprawnionych osób, natomiast  2789 co najmniej raz skorzystało … Czytaj dalej