WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W KWIETNIU

WAŻNE – zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Władz Państwowych prosimy o: pojedyncze wchodzenie do magazynu po odbiór żywności, zachowanie pomiędzy sobą odległości ok. 2 m podczas oczekiwania w kolejce (nie grupowanie … Czytaj dalej