Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym   Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się … Czytaj dalej