Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości

Pracownicy OR PCK w Rybniku w czerwcu br. uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielami policji, prokuratury i sądu,  które odbyło się  ramach projektu Wzajemne oswajanie współfinansowanego ze środków FIO Śląskie Lokalnie, w sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Efektem spotkania są opracowane rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych.

Broszurę: „Osoby z niepełnosprawnościami a wymiar sprawiedliwości. Rekomendacje dla policji, straży miejskiej, prokuratury, sądu i organizacji pozarządowych” można pobrać klikając w niżej zamieszczony link.