Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika”

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika” wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika”, swoją ofertę złożyła jedna firma:

RESTAURACJA CAPRI
Barbara Kuczera, Katarzyna Matusik
ul. B. Chrobrego 39,
44-200 Rybnik

Zgłoszenie spełnia wymogi i zostało przyjęte.