Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz dietetycznych”

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego  „Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz dietetycznych „ wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych oraz dietetycznych ” swoją ofertę złożyły dwie firmy:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko

 

Cena brutto
1 2 3
1. Łukasz Konik

 

2 200,00 brutto                     /1 warsztat kulinarny/

1 800,00 brutto                    /1 warsztat dietetyczny/

2. Gabinet Dietetyczny

Klaudia Rączkowska

Rybnik

 

250,00 brutto                           /1 warsztat kulinarny/

250,00 brutto                          /1 warsztat dietetyczny/

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Rybniku wybrał do realizacji zamówienia ofertę, złożoną przez Wykonawcę

Gabinet Dietetyczny

Klaudia Rączkowska

Zgłoszenie spełnia wymogi. Oferta została uznana za najkorzystniejszą.