Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego  „Przeprowadzenie programu edukacyjnego o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Przeprowadzenie programu edukacyjnego o zasadach zdrowego żywienia i przeciwdziałaniu marnowaniu żywności” swoją ofertę złożyły dwie firmy:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko

 

Cena brutto

1. Jolanta Pawlik-Rusek

Szkolenia za miastem

Przybysławice 95
32-046 Minoga

400,00 brutto                    /1 program edukacyjny/

Łącznie: 2000,00 zł

2. Monika Zygmuntowicz

REACTIVE
ul. Kamieniec 3,

43-450 Ustroń

160,00 brutto                    /1 program edukacyjny/

Łącznie: 800,00 zł

 

Polski Czerwony Krzyż – Oddział Rejonowy w Rybniku wybrał do realizacji zamówienia ofertę, złożoną przez Wykonawcę:

„REACTIVE”

Monika Zygmuntowicz

ul. Kamieniec 3,43-450 Ustroń

Zgłoszenie spełnia wymogi. Oferta została uznana za najkorzystniejszą.