Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego
„Przygotowanie materiałów edukacyjnych o tematyce dietetycznej oraz kulinarnej w ramach działań towarzyszących skierowanych do osób korzystających z pomocy POPŻ – Podprogram 2021.”
W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku ogłoszenia swoją ofertę złożyła jedna firma:

Poradnia Dobry Dietetyk – mgr inż. Agnieszka Gdańska
ul. Marii Curie Skłodowskiej 7
44-200 Rybnik

Proponowana cena to 300,00 zł brutto za przygotowanie materiałów.
Zgłoszenie spełnia wymogi. Oferta została przyjęta.