Harmonogram warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych

Terminy warsztatów dietetycznych oraz kulinarnych w ramach środków towarzyszących współfinansowane z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2018

DATAGODZINAMIEJSCERODZAJ DZIAŁANIA/TEMATYKA
06.03.2019
/środa/
9:30-12:30Budynek Polskiego Czerwonego Krzyża
Świetlica Polskiego Związku Niewidomych
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik
Warsztaty dietetyczne:
„Podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej i kompetencji kulinarnych”
Warsztaty kulinarne:
„Podniesienie kompetencji kulinarnych poprzez poznanie zasad prawidłowego przygotowywania posiłków z uwzględnieniem artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ- Podprogram 2018”
06.03.2019
/środa/
12:45-15:45Budynek Polskiego Czerwonego Krzyża
Świetlica Polskiego Związku Niewidomych
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik
Warsztaty dietetyczne:
„Podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej i kompetencji kulinarnych”
Warsztaty kulinarne:
„Podniesienie kompetencji kulinarnych poprzez poznanie zasad prawidłowego przygotowywania posiłków z uwzględnieniem artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ- Podprogram 2018”
07.03.2019
/czwartek/
9:30-12:30Budynek Polskiego Czerwonego Krzyża
Świetlica Polskiego Związku Niewidomych
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik
Warsztaty dietetyczne:
„Podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej i kompetencji kulinarnych”
Warsztaty kulinarne:
„Podniesienie kompetencji kulinarnych poprzez poznanie zasad prawidłowego przygotowywania posiłków z uwzględnieniem artykułów spożywczych otrzymywanych w ramach POPŻ- Podprogram 2018”
07.03.2019
/czwartek/
12:45-14:15Budynek Polskiego Czerwonego Krzyża
Świetlica Polskiego Związku Niewidomych
ul. Bolesława Chrobrego 16
44-200 Rybnik
Warsztaty dietetyczne:
„Podniesienie poziomu wiedzy żywieniowej i kompetencji kulinarnych”