Działania towarzyszące – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 

Uprzejmie informujemy że w czerwcu br. podczas wydawania żywności będą przekazywane  nieodpłatnie materiały edukacyjne.

Materiały rozdysponowane będą w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego wśród osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2021.

Data i godz.Miejsce przeprowadzenia – adresRodzaj działania/ tematyka
08-10.06.2022 r. 13-15.06.2022 r. 17, 20-24.06.2022r. godz. 9.00-15.00 podczas wydawania żywności.  Magazyn OR PCK  w Rybniku ul. Chrobrego 16Dystrybucja materiałów edukacyjnych w wersji papierowej wśród osób zakwalifikowanych do POPŻ Podprogram 2021.  Tematyka: dietetyczna oraz kulinarna.