Pomoc żywnościowa w styczniu 2017

Paczka w styczniu na jedną osobę będzie zawierała 7 produktów /6,08 kg/ :

– ryż -2 kg
– cukier – 1 kg
– filet z makreli w oleju – 1,36 kg /8 szt./
– groszek z marchewką- 0,8 kg  /2  szt. /
– powidła śliwkowe – 0,3 kg / 1 szt./
– szynka drobiowa – 0,3 kg /1 szt./
– koncentrat pomidorowy – 0,32 kg /2 szt./
– mleko – dla osób, które jeszcze nie otrzymały /na cały program przypada 9 l/ na osobę.

 

Żywność w grudniu 2016 r.

Żywność w miesiącu grudniu będzie wydawana od dnia 6 grudnia 2016 r. w godzinach 9:00 – 15:00

W skład grudniowej paczki wchodzą następujące produkty:

– ryż – 1 kg

– makaron  – 0,5 kg

– mleko – 2 litry

– fasola biała – 0,4  kg

– powidła śliwkowe – 0,9 kg

– herbatniki – 0,8 kg

– do wyboru : olej – 1 l lub cukier biały – 1 kg

Warsztaty edukacji ekonomicznej w dniach 16-18 listopada 2016

POPZ

W dniach 16-18.11.2016 r., w Rybniku przy ul. Chrobrego 39, w restauracja Capri odbyły się warsztaty edukacji ekonomicznej pt: „Gospodaruję z głową”, organizowane w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2016 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

Zajęcia  prowadziła  pani dr Blanka Długi.

Uczestnikami warsztatów były osoby,  zakwalifikowane do pomocy żywnościowej przez OPS w Rybniku.

Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego w tym m.in.:

– zapoznali się z zagrożeniami wynikającymi z zawieranych zobowiązań finansowych.

– ze sposobem zarządzania budżetem domowym  z uwzględnieniem wartości produktów z Programu FEAD

– planowaniem swoich wydatków w ramach dostępnego budżetu

W trakcie warsztatów uczestnicy mogli wzajemnie wymieniać się swoimi doświadczeniami dotyczącymi gospodarowania budżetem domowym, mogli napić się kawy, zjeść ciastko a na zakończenie podano ciepły posiłek.

Każdy uczestnik warsztatów został obdarowany torbą na zakupy.

Koszty organizacji warsztatów zostały pokryte z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym.

[su_custom_gallery source=”media: 163,156,155,162,161,154,153,160,159,152,151,158″ link=”lightbox” target=”blank” title=”never”]

Warsztaty dla osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ

POPZ

W ramach działań towarzyszących współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących dla osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2016 Oddział Rejonowy PCK w Rybniku zaprasza na bezpłatne warsztaty z zakresu edukacji ekonomicznej pt: „Gospodaruję z głową”, które odbędą się w dniach:16, 17 oraz 18 listopada 2016 r. w godzinach 10.00-14.00 w Restauracji Capri przy ul. Chrobrego 39.

Poruszane tematy to m.in. zarządzanie budżetem domowym z uwzględnieniem wartości produktów z Programu FEAD, zagrożenia wynikające z zawieranych zobowiązań, planowanie wydatków, oszczędzanie.

Osoby chętne do wzięcia udziału w warsztatach proszone są o wpisywanie się na listę.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika”

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika” wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika”, swoją ofertę złożyła jedna firma:

RESTAURACJA CAPRI
Barbara Kuczera, Katarzyna Matusik
ul. B. Chrobrego 39,
44-200 Rybnik

Zgłoszenie spełnia wymogi i zostało przyjęte.

Zapytanie ofertowe: „Wynajęcie sali dla około 60 osób z terenu Rybnika”

W związku z realizacją programu POPŻ FEAD 2016 w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy  w Rybniku ogłasza zapytanie ofertowe na wynajęcie sali  w celu przeprowadzenia warsztatów ekonomicznych  dla beneficjentów z terenu Rybnika.

Do pobrania:
Zapytanie ofertowe (pdf)
zał. nr 1 – formularz ofertowy (doc)

W razie pytań prosimy o kontakt 32 4222563.

Pomoc żywnościowa w listopadzie

Informujemy, że paczki żywnościowe z  programu FEAD – Podprogram 2016 dla osób zakwalifikowanych przez OPS w Rybniku będą wydawane od 02.11. br. /środa/ w godzinach 9:00-15:00 w naszym magazynie na ul. Chrobrego 16.

Paczka w listopadzie na 1 osobę będzie zawierała 5 produktów /8,12 kg/ :

– ryż – 2 kg
– mleko – 3 litry
– groszek z marchewką – 4  szt. /1,6 kg/
– szynka drobiowa – 4 szt. / 1,2 kg/
– koncentrat pomidorowy – 2 szt. /0,32 kg/

Uprzejmie prosimy, by osoby uprawnione zabrały ze sobą karty na żywność bądź nowe skierowania oraz dowód osobisty.

Wydawanie paczek żywnościowych w miesiącu wrześniu

POPZ

Paczki żywnościowe z  programu FEAD – Podprogram 2016 na miesiąc wrzesień  będą wydawane od czwartku /1.09. br./ w godzinach 9:00-15:00.

Paczka na 1 osobę będzie zawierała 4 produkty /4,4 kg/ na osobę:

– makaron jajeczny – 2 kg
– olej rzepakowy – 1 litr
– szynka drobiowa – 2 szt /0,6  kg/
– fasola biała – 2 szt. / 0,8 kg/

wp_20160929_10_59_57_pro

Uprzejmie prosimy, by osoby uprawnione zabrały ze sobą nowe skierowania oraz dowód osobisty .

Uwaga:
Osobom nie posiadającym nowych skierowań na żywność z Podprogramu FEAD 2016 , żywność nie będzie wydawana.

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016

POPZ

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2016-2020 jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

 

Do skorzystania ze wsparcia w postaci żywności i realizowanych działań towarzyszących uprawnione są osoby, które spełniają określone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryteria kwalifikowalności do statusu osoby najbardziej potrzebującej, tj.: osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez właściwy terytorialnie Ośrodek Pomocy Społecznej, lub w przypadku osoby bezdomnej – oświadczenia podpisanego w organizacji.

 

Do końca czerwca 2017 roku osoby które spełniają kryteria dochodowe, będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności, która cyklicznie będzie dystrybuowana w formie paczek żywnościowych w których znajdą się artykuły spożywcze takie, jak: makaron jajeczny, ryż biały, herbatniki, mleko UHT, ser podpuszczkowy, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, powidła śliwkowe, gulasz wieprzowy z warzywami, filet z makreli w oleju, szynka drobiowa, cukier biały, olej rzepakowy.

 

Prócz wsparcia żywnościowego Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Rybniku realizować będzie cykliczne działania mające na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. O szczegółach informować będziemy na bieżąco. Wsparcie działaniami towarzyszącymi, pozwoli na rozszerzenie wymiaru pomocy, która realizowana jest w ramach Programu.

 

Ewentualne skargi dotyczące sposobu realizacji dystrybucji przyjmuje Minister Pracy i Polityki Społecznej, na adres korespondencji: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa.