Akcja krwiodawstwa w Bełku

18 października 2020 w Bełku przy budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej została zorganizowana przez Klub HDK-PCK „Feniks” w Bełku otwarta akcja HDK.
Krew oddało 13 krwiodawcówi pozyskując tym 5,850 ml krwi pełnej.