Akcja HDK w Czerwionce-Leszczynach

W związku z wyjątkową sytuacją w 2020 r. związaną z pandemią koronawirusa miejscowy Klub HDK PCK im. lek. med. Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach zorganizował 11 grudnia 2020 r. akcję honorowego oddawania krwi, która została przeprowadzona w Domu Kultury w Czerwionce-Leszczynach. Podczas akcji zgłosiło się 41 krwiodawców, z czego ostatecznie 37 z nich oddało krew, pozyskano 16,550 l krwi.

Większość ludzi ograniczyła swoją aktywność życiową do minimum, nie wychodzić z domu i nie narażać siebie i innych na zakażenie. Jednak nie powinniśmy zapominać o tym, że krew jest bardzo potrzebna i należy ją oddawać. Krew jest potrzebna każdego dnia i żadna epidemia tego nie zmieni.

Dawca oddając jednorazowo krew, ratuje życie aż trzech osób. Oddając krew 4 lub 6 razy do roku, może uratować nawet 24 osoby!

Pomimo wieloletnich badań nie udało się dotychczas wytworzyć tak cennego leku, jakim jest krew.

Poza grudniową akcją, Klub HDK PCK w Czerwionce –Leszczynach w ciągu całego roku 2020 zdołał przeprowadzić trzy akcje oddawania krwi:

  • 14 luty zgłosiło się 67 krwiodawców, a krew oddało 52, pozyskano 23,400 l krwi.
  • 14 sierpnia zgłosiło się 28 dawców, a krew oddało 19, pozyskano 8,550 l krwi.
  • 9 października zgłosiło się 44 dawców, a krew oddało 36, pozyskano 16,200 l krwi.

Przy zachowaniu najwyższych standardów i zasad higieny oraz bezpieczeństwa, wszystkie akcje zostały przeprowadzone przez pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu.

Wszystkim, którzy darem swojego serca zechcieli się podzielić składamy serdeczne podziękowania, jednocześnie prosząc o równie ofiarne uczestnictwo w kolejnych naszych akcjach.
Nadchodzący Nowy Rok to nie tylko okres radości, ale również zadumy nad tym co minęło i nad tym, co nas czeka.
Tak więc dużo optymizmu i wiary w pogodne jutro. Niech Nowy Rok obdarzy Dobrym Zdrowiem, spełnia marzenia, daje satysfakcję i siły
do pokonywania nowych wyzwań.
Wszelkiej pomyślności oraz spełnienia najskrytszych marzeń, dużo zdrowia, optymizmu i powodzenia zarówno w życiu prywatnym jak
i zawodowym, wszystkiego co najlepsze w nadchodzącym 2021 roku.


Zarząd Klubu HDK
Czerwionka-Leszczyny