Akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK

22 listopada 2022 r. w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się akademia z okazji „Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK” w Polsce organizowana przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża  w Rybniku.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku reprezentowali: Prezes Eugeniusz Stolarz oraz Kierownik Janusz Sacha.

Na wstępie Pan Eugeniusz Stolarz – Prezes Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku przywitał zaproszonych gości w osobach: Andrzej Kinasiewicz – Prezes Zarządu Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach, Wojciech Świerkosz– z-ca Prezydent Miasta Rybnika, Gizela Kowol – Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w  Raciborzu, Irena Dratwa – Kierownik RCKiK OT Rybnik, Hanna Szambelan – była Kierownik OR PCK Rybnik oraz  Maria Francuz z-ca Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku, prezesi klubów zrzeszonych przy Oddziale Rejonowym PCK, honorowi dawcy krwi, pracownicy oraz członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Po przywitaniu obecnych i odegraniu hymnu Czerwonego Krzyża, uczczono minutą ciszy zmarłych w tym roku działaczy PCK.

Następnie Prezes Oddziału Rejonowego w Rybniku Pan Eugeniusz Stolarz wygłosił okolicznościowy referat z okazji Dni HDK PCK, poczym nastąpiło uroczyste wręczenie Odznak Honorowych PCK przez Pana Andrzeja Kinasiewicza oraz Eugeniusza Stolarza .

OH PCK IV stopnia otrzymały panie:

Anna Wilk  – opiekun szkolnego Koła PCK w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ludwika Holesza w Świerklanach

Ewa Olma – członek  Klubu HDK PCK przy  RCKiK  im. T. Śmigielskiego w Rybniku, jest posiadaczem medalu „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Podczas Akademii również wręczono pamiątkowe medale, wyemitowane przez Zarząd Główny w Warszawie z okazji 100-lecia powstania Polskiego Czerwonego Krzyża za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz rozwoju PCK.

 Medal otrzymali Joanna Olejnik, Bogdan Niezgoda, Lucyna Wróbel, Agnieszka Wróbel   –  członkowie Kolejowego Klubu HDK PCK „Trakcyjnik” im. Stanisława Palarza w Rybniku.

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście. Uroczystość uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

W imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża gratulujemy wyróżnionym, życzymy wszystkiego dobrego w życiu osobistym i satysfakcji z działalności w Polskim Czerwonym Krzyżu.

Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Rybniku za bezpłatne udostępnienie sali oraz ufundowanie poczęstunku. Dziękujemy również Starostwu Powiatowemu Rybnik, Urzędowi Miasta Rybnik oraz RCKiK Racibórz za przekazanie materiałów promocyjnych, które zostały wręczone obecnym na akademii.