Akademia z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża

23 listopada 2018 w Starostwie Powiatowym w Rybniku odbyła się  uroczystość z okazji 60‑lecia Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża, podczas akademii wręczono wyróżnienia krwiodawcom oraz  osobom zaangażowanym w rozwój honorowego krwiodawstwa na naszym terenie. Nadano odznaczenia „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, Odznaki Honorowe PCK przyznawane za działalność na rzecz PCK oraz „Medale z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa „.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku reprezentowała Prezes-Romana Bezuch, Kierownik-Hanna Szambelan oraz Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

W uroczystości oprócz tych, którzy zasługują na miano bohaterów życia codziennego, udział wzięli zaproszeni goście: Grzegorz Potysz– Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Zdrowia, Piotr Masłowski-zastępca Prezydenta Miasta Rybnika, Bogdan Ogrocki -Dyrektor Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK w Katowicach, Zbigniew Wierciński– Dyrektor  Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu oraz Monika Siedlaczek-Kierownik RCKiK Oddziału Terenowego  w Rybniku .

Odznaczenia uroczyście wręczała Prezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Rybniku Pani Romana Bezuch wraz z dyrektorem  Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach Panem Bogdanem Ogrockim.

Odznaką Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony Dla Zdrowia Narodu

nadaną przez Ministra Zdrowia zostali wyróżnieni członkowie klubu RCKiK w Rybniku: Adam Grzegoszczyk, Wojciech Karwat,  Zbigniew Krauze, Zbigniew Siwy, Paweł Stołtny, Józef Machnik – członek Klubu HDK PCK „Fenix” w Bełku oraz krwiodawcy indywidualni; Tadeusz Filipkowski, Rafał Grabiec, Grzegorz Kancerek,  Damian Kania, Andrzej Siedlecki oraz  Michał Urbański,.

Odznaką Honorową PCK  I stopnia został wyróżniony: Dariusz Wandel – Prezes Klubu HDK PCK „Trakcyjnik” w Rybniku, Odznakę Honorową PCK  III stopnia otrzymał  Dariusz Kubat – członek Klubu HDK PCK  „Trakcyjnik” w Rybniku, natomiast Odznaką Honorową PCK  IV stopnia został uhonorowany Dariusz Paszenda –członek Klub RCKiK w Rybniku.

Pamiątkowymi medalami z okazji 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa, Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie, wyróżnił 48 osób oraz 5 Klubów HDK działających przy oddziale Rejonowym PCK w Rybniku.

Kierownik OR PCK w Rybniku Pani Hanna Szambelan podkreśliła, że bardzo ważną grupę wśród honorowych dawców krwi stanowi młodzież szkół średnich. Dla nich każdego roku Polski Czerwony Krzyż organizuje konkurs pod hasłem ”Młoda Krew ratuje życie”. W roku szkolnym 2017/2018 III miejsce w tym konkursie zajął Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych z Rybnika. Uczniowie tej szkoły oddali łącznie 166,300 l krwi. Medal z okazji 60 lat Honorowego Krwiodawstwa oraz dyplom i nagrodę  odebrała Dyrektor szkoły Pani Katarzyna Sładczyk.  Natomiast za aktywną współpracę z Klubem HDK PCK im. Dr Antoniego Bery w Czerwionce-Leszczynach został wyróżniony Zespół Szkół w Czerwionce-Leszczynach, medal w imieniu szkoły odebrała  Dyrektor Pani Natalia Kuś.

Uroczystość uświetnił występ czterech utalentowanych uczniów  Państwowej Szkoły Muzycznej m. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku.

Pragniemy przekazać serdeczne podziękowania oraz wyrazy uznania i wdzięczności Honorowym Dawcom Krwi oraz wszystkim działaczom i sympatykom Polskiego Czerwonego Krzyża.

[su_slider source=”media: 448,447,446,445,444,443,435,436,437,438,439,440,441,442,434,405,433,432,431,430,429,428,427,419,420,421,422,423,424,425,426,418,417,416,415,414,413,412,411,410,409,408,407,406,449,450″ limit=”47″ title=”no” centered=”no” autoplay=”0″]