Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego 

„Przygotowanie materiałów edukacyjnych w wersji papierowej o tematyce:

*dietetycznej – informacje o zasadach zdrowego odżywiania, *kulinarnej – przepisy z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ – Podprogram 2019 „ wybrano wykonawcę.

W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża w Rybniku ogłoszenia ofertowego „Przygotowanie materiałów edukacyjnych w wersji papierowej o tematyce:  

*dietetycznej – informacje o zasadach zdrowego odżywiania,

*kulinarnej – przepisy z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ – Podprogram 2019

swoją ofertę złożyła jedna firma:

Poradnia Dobry Dietetyk – mgr inż. Agnieszka Gdańska
ul. Marii Curie Skłodowskiej 7
44-200 Rybnik

Proponowana cena to 2000,00 zł za komplet materiałów

Zgłoszenie spełnia wymogi. Oferta została przyjęta.