Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Polski Czerwony Krzyż w Rybniku informuje, że w ramach zapytania ofertowego  „Przygotowanie materiałów edukacyjnych w wersji papierowej o tematyce: *dietetycznej – informacje o zasadach zdrowego odżywiania, *kulinarnej – przepisy z wykorzystaniem produktów otrzymywanych w ramach POPŻ – Podprogram 2019 „ wybrano wykonawcę. W wyniku zamieszczenia na stronie Polskiego Czerwonego Krzyża … Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe: „Przygotowanie materiałów edukacyjnych w wersji papierowej o tematyce dietetycznej i kulinarnej”

W związku z realizacją POPŻ Podprogram 2019 w ramach środków towarzyszących mających na celu wzmocnienie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego dla osób otrzymujących artykuły spożywcze w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2019 Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy … Czytaj dalej

Wydawanie paczek żywnościowych w czerwcu 2020

Uprzejmie informujemy, że paczki żywnościowe z programu FEAD – Podprogram 2019 dla osób zakwalifikowanych przez OPS w Rybniku będą wydawane od 15.06.2020 (poniedziałek) w godzinach 9:00-15:00 w magazynie OR PCK Rybnik./prócz punktu terenowego Boguszowice/Paczka w czerwcu na 1 osobę będzie zawierała /6,42 kg/: Sok jabłkowy – 2 l Cukier biały … Czytaj dalej

Maseczki jednorazowe oraz wielokrotnego użytku przekazane OR PCK w Rybniku

Od Stowarzyszenia „17-tka” oraz Radnej Pani Joanny Brzózka otrzymaliśmy nieodpłatnie maseczki wielokrotnego użytku, a także  Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku przekazał nam otrzymane od firmy Politan z Rybnika maseczki jednorazowe w ilości 7 520 sztuk. Maseczki są  rozdawane na bieżąco opiekunkom oraz  wszystkim osobom korzystającym z pomocy naszej Organizacji w ramach działań … Czytaj dalej

WYDAWANIE ŻYWNOŚCI W KWIETNIU

WAŻNE – zagrożenie epidemiologiczne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo Beneficjentów oraz Pracowników, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Władz Państwowych prosimy o: pojedyncze wchodzenie do magazynu po odbiór żywności, zachowanie pomiędzy sobą odległości ok. 2 m podczas oczekiwania w kolejce (nie grupowanie … Czytaj dalej